ChessAcademy.am

2-ՐԴ ՓՈՒԼ. ՔԱՆԱՔԵՌ-ՔԵՅԹՈՒՆ ԴԱՎԹԱՇԵՆ

2012-11-26

Քանաքեռ-Ձեյթուն և Դավթաշեն վարչական շրջանների դպրոցների թիմերի միջև մրցաշարը 5 փուլով տեղի ունեցավ այսօր: Հաղթող թիմ ճանաչվեց ԵՊՀ-ի ֆիզմաթ հատուկ դպրոցը, որն անցավ հաջորդ փուլ:

   

   

   

   

   

   

 

 
Developed by LAB64 LLC